U bevindt zich op de
Uw land
FacebookTwitterRss

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze online presentatie. We respecteren uw persoonlijke gegevens zeer. Op deze plaats willen we u daarom graag over ons privacybeleid informeren. Uiteraard houden wij ons aan de wettelijke bepalingen van Wet bescherming persoonsgegevens en aan andere bepalingen die betrekking hebben op de gegevensbescherming.

 

Als het om uw persoonlijke gegevens gaat, kunt u ons vertrouwen. Deze worden door digitale beveiligingssystemen gecodeerd en naar ons verzonden. Onze websites zijn door technische maatregelen beschermd tegen beschadigingen, vernieling of onbevoegde toegang. We wijzen erop dat de verzamelde gegevens gedeeltelijk op servers in het hoofdkantoor van onze vereniging in België zijn opgeslagen. De handhaving van de Nederlandse en Europese privacyvoorschriften wordt daardoor niet aangetast.

 

Onderwerp van de gegevensbescherming

Onderwerp van de gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Dit zijn volgens art 1 onder a van de Wet bescherming persoonsgegevens alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens als naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar eventueel ook gebruiksdata zoals uw IP-adres.

 

Omvang van de gegevensverzameling en -opslag

Doorgaans hoeft u geen persoonsgegevens te vermelden om gebruik te kunnen maken van onze website. Maar om onze diensten ook echt te kunnen leveren, hebben we soms uw persoonsgegevens nodig. Dit geldt zowel bij het toesturen van informatiemateriaal of bestelde goederen als voor het beantwoorden van individuele vragen.

 

Wanneer u ons opdracht geeft om een dienst te leveren of goederen toe te sturen, verzamelen en bewaren we uw persoonlijke gegevens in principe alleen indien dit nodig is om de desbetreffende dienst te leveren of om de overeenkomst uit te voeren. Dan is het soms nodig om uw persoonlijke gegevens door te geven aan bedrijven waarvan we gebruikmaken om de desbetreffende dienst te leveren of om de overeenkomst af te kunnen wikkelen. Dit zijn bijvoorbeeld transportbedrijven of andere dienstverleners.
Nadat de overeenkomst in zijn geheel is uitgevoerd, worden uw gegevens geblokkeerd en conform de fiscaal- en handelsrechtelijke voorschriften gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft toegestemd in een verdergaand gebruik van de gegevens.

 

Indien u zich met uw e-mailadres hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief, gebruiken we uw e-mailadres ook als de overeenkomst is beëindigd voor eigen reclamedoeleinden, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

 

Gegevens verzamelen met behulp van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar bewaard. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt om rapporten over de websiteactiviteit voor websitebeheerders op te stellen en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie die Google over u heeft verzameld op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Tegen het verzamelen en bewaren van gegevens kan op elk gewenst moment voor de toekomst bezwaar worden gemaakt.
Wat de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen betreft, willen we u er graag op wijzen dat deze website gebruikmaakt van Google Analytics met de toevoeging “_anonymizeIp()” en dat IP-adressen daarom alleen in verkorte vorm verder worden verwerkt om een directe relatie met personen uit te sluiten. Meer informatie hierover vindt u direct bij Google [link wijzigen]
U kunt de installatie van de cookies voorkomen door de instelling van uw browser te wijzigen. Dan moet u in uw webbrowser de functie ‘Cookies opslaan’ uitzetten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw browser.

 

Facebook Social Plugins

Deze website maakt gebruik van Social Plugins (‘Plugins’) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS wordt geëxploiteerd (‘Facebook’). De Plugins worden gemarkeerd met een Facebook-logo, het Facebook Like-symbool of de toevoeging ‘Facebook Social Plugin’. Als u een website van onze presentatie op het web aanklikt die zo’n Plugin bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de Plugin wordt door Facebook direct naar uw browser verzonden en door deze in de website geïntegreerd. Door de integratie van de Plugin ontvangt Facebook informatie dat u de desbetreffende pagina van onze webpresentatie heeft geopend. Indien u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook de bezoeker aan uw Facebook-account toewijzen. Als u de Plugins gebruikt, bijvoorbeeld als u op de "Leuk"-knop drukt of een commentaar schrijft, wordt de desbetreffende informatie van uw browser direct naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook alsook uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u meer lezen in de informatie over gegevensbescherming van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook via onze webpresentatie gegevens over u verzamelt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen.

 

Gebruiksgegevens verzamelen en bewaren, cookies

Om onze website te optimaliseren, verzamelen en bewaren we gegevens zoals datum en tijdstip van de page view, de website van waaraf u onze website hebt aangeklikt en dergelijke, mits u geen bezwaar maakt tegen het verzamelen en bewaren van deze gegevens. Dit gebeurt geanonimiseerd, zonder de gebruiker van de website persoonlijk te identificeren. Zo nodig worden gebruikersprofielen door middel van een pseudoniem aangemaakt. Ook hierbij wordt er geen verbinding tot stand gebracht tussen de natuurlijke personen achter het pseudoniem en de verzamelde gebruiksgegevens. Om gebruiksgegevens te verzamelen en op te slaan maken we ook gebruik van cookies. Dit betreft kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die ervoor dienen om statistische informatie zoals besturingssysteem, uw browser, IP-adres, de eerder bekeken website (Referrer-URL) en het tijdstip op te slaan. Deze gegevens verzamelen we uitsluitend voor statistische doeleinden om onze presentatie op het web nog verder te verbeteren en om onze internetactiviteiten nog aantrekkelijker te kunnen vormgeven. Het verzamelen en bewaren vindt uitsluitend plaats in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm en legt geen relatie met u als natuurlijke persoon.

 

Gebruik van gegevens voor een bepaald doel

Wij houden ons aan het principe om gegevens alleen voor een bepaald doel te gebruiken en we verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens daarom uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons heeft doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van dienstverlening of de uitvoering van de overeenkomst. Ook het versturen van gegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten die om informatie mogen vragen gebeurt alleen in het kader van de wettelijke informatieplicht of wanneer we door een rechterlijke beslissing verplicht worden om inlichtingen te geven.
Ook de bedrijfsinterne gegevensbescherming nemen we heel serieus. Onze medewerkers en de dienstverlenende bedrijven die opdrachten van ons krijgen, zijn door ons tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming verplicht.

 

Recht van toegang tot persoonsgegevens en recht om te herroepen

U krijgt te allen tijde zonder opgave van redenen gratis informatie over uw bij ons bewaarde gegevens. U kunt op elk gewenst moment uw bij ons bewaarde gegevens laten blokkeren, corrigeren of wissen en bezwaar maken tegen het geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verzamelen en opslaan van gegevens ten behoeve van de optimalisering van onze website. Ook kunt u op elk gewenst moment de aan ons verleende toestemming voor het verzamelen en gebruik zonder opgave van redenen herroepen. Neem hiervoor contact op met het in het impressum vermelde contactadres. We zijn uiteraard graag bereid om uw vragen over gegevensbescherming en de behandeling van uw persoonsgegevens te beantwoorden. Mailt u daarvoor met: informatie@belgie-toerisme.nl
Houdt u er rekening mee dat bepalingen over gegevensbescherming en de omgang met gegevensbescherming, zoals bij Google, voortdurend kunnen veranderen. Het is dan ook raadzaam en noodzakelijk om steeds op de hoogte te blijven van de veranderingen van de wettelijke bepalingen en de praktijk van ondernemingen zoals Google.