U bevindt zich op de
Uw land
FacebookTwitterRss

Napoleonroute in België

In 2015 is het tweehonderd jaar geleden dat Napoleon bij Waterloo definitief werd verslagen. De Napoleonroute volgt de weg die de voormalige keizer nam in juni 1815 toen hij het grondgebied binnentrok dat nu België vormt. Langs de route geven informatiepanelen extra achtergrondinformatie en is de route verrijkt met bezienswaardigheden en lekkere adressen.


De laatste honderd dagen van Napoleon vormden de inspiratie voor een route op Belgisch grondgebied. De route loopt vanaf de Franse grens in een vrij rechte lijn via Charleroi naar Waterloo, even ten zuiden van Brussel. In totaal telt de Napoleonroute in Wallonië 94 kilometer.

 

De vier dagen die Napoleon nodig had om bij Waterloo te komen waar hij de Britse, Pruisische en Hollandse troepen tegenover zich zag, vormde inspiratie voor de tocht. De route is doorspekt met interessante bezienswaardigheden als kastelen, lekkere adressen en leuke plaatsjes zoals Thuin.

 

Ook indrukwekkende monumenten uit andere perioden zijn opgenomen zoals de Unesco-mijn Bois de Cazier en het grootste museum van Europa in Charleroi dat volledig aan fotografie is gewijd. 

 


 

Wat er aan vooraf ging

Napoleon (1769) trok vanaf Corsica naar het Franse platteland om aan diverse militaire academies te studeren. Hij was een ambitieuze student. In de toenmalige standenstaat had hij niet veel kunnen bereiken omdat hij niet van adellijke afkomst was. Maar de Franse Revolutie zorgde dat veel adellijke officieren op de vlucht sloegen en dat Napoleon snel carrière kon maken. In 1796 trok hij als generaal naar Italië voor een veldtocht. De Franse legers beschikten over veel vechtlust van de manschappen die de revolutie wilden verdedigen. Bovendien waren er voldoende soldaten voorhanden door de invoering van de militaire dienstplicht. Het Franse leger veroverde onder andere delen van Duitsland, België en Nederland.

 

Vernieuwingen van Napoleon

Napoleon was een alleenheerser en kroonde zichzelf tot keizer. Ook voerde hij vernieuwingen door. Hij liet alle wetten vastleggen in één wetboek, het Burgerlijk wetboek of Code Civil. Hetzelfde deed hij met het verzamelen van de wetten in één wetboek van strafrecht. Iedereen was voor de wet gelijk en de standenmaatschappij keerde niet terug. Napoleon hervormde het onderwijs zodat iedere Fransman de kans kreeg zich te ontwikkelen.

 

Heerser van Europa

Napoleon breidde zijn grondgebied stevig uit en wilde over Europa heersen. Uiteindelijk is deze expansiedrang hem opgebroken. In 1812 begon de ondergang van Napoleon en zijn Grande Armée met een mislukte veldtocht naar Rusland. Een jaar later werd hij in Duitsland bij Leipzig verslagen. Hij werd verbannen naar het eiland Elba voor de Italiaanse kust. Napoleon ontsnapte en trok naar Parijs waar hij de macht greep en verder naar het noorden trok. Uiteindelijk stuitte hij daar op legers die de handen ineen hadden geslagen. De Britse, Pruisische en Hollandse troepen versloegen de voormalige keizer bij Waterloo op 18 juni 1815. De weersomstandigheden met veel regen hebben Napoleon parten gespeeld: de grond was te drassig om de kanonnen te kunnen manoeuvreren. Napoleon werd er definitef verslagen.

 

In 2015 is de Slag bij Waterloo 200 jaar geleden en dat wordt groots herdacht. De veldslag wordt nagespeeld door duizenden figuranten en het spektakel kunt u bijwonen! Meer informatie en link naar kaartverkoop

 

Waterloo is nog altijd met deze slag verbonden. Er zijn zeven bezienswaardige locaties zoals de heuvel met de leeuw, op de locatie waar Prins Willem, later Koning Willem II van de Nederlanden, gewond raakte tijdens de veldslag. Ook zijn er diverse musea en het hoofdkwartier van Napoleon te bezoeken.