U bevindt zich op de
Uw land
FacebookTwitterRss

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de portaalsite van het Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles, hierna OPT genoemd, is verbonden aan bepaalde hieronder beschreven algemene voorwaarden. Gebruik maken van deze portaalsite betekent dat u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

 

I. DOEL VAN DE WEBSITE

De portaalsite van het OPT is een gids in de zoektocht naar toeristische informatie over Brussel en Wallonië, evenals over de verschillende diensten gekoppeld aan toeristische activiteiten in het algemeen in deze twee regio’s.

Het doel is om de surfer, via deze portaalsite, een eenvoudige, snelle en leuke toegang te bieden tot de informatie die ze zoeken en om onze bestemmingen te ontdekken.

De informatie op de portaalsite van het OPT zijn van algemene aard. Indien u meer specifieke informatie nodig heeft, moet u steeds rechtstreeks contact opnemen met de dienstverleners, hetzij via brief, telefoon of hun website.

 

II. INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE PORTAALSITE

Het OPT ziet er nauwgezet op toe dat de informatie op de portaalsite volledig, correct, uitvoerig en up to date is. Ondanks deze inspanningen, kunnen er fouten optreden in de informatie. Mocht de informatie op de portaalsite fouten bevatten of mocht bepaalde informatie onbeschikbaar zijn, stelt OPT alles in het werk om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.

Het OPT stelt alles in het werk om zoveel mogelijk problemen te vermijden te wijten aan technische problemen. Niettemin kan het OPT niet garanderen dat de portaalsite volledig vrij is van onderbrekingen of niet te kampen zal hebben met andere technische problemen.

Indien u fouten opmerkt in de informatie op de portaalsite of indien u vragen wilt stellen over dit onderwerp, kunt u de informaticadienst van het OPT contacteren (+32 2 504 02 11 - info@opt.be).

Het OPT wijst alle verantwoordelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die volgt uit de raadpleging of het gebruik van de portaalsite of van de informatie op websites waarnaar de portaalsite verwijst.

 

III. COPYRIGHTS

Behoudens anders vermeld, behoort de informatie die u op de portaalsite van het OPT vindt, toe aan het OPT. Een voorgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de reproductie van deze informatie.

 


Het OPT houdt zich alle rechten inzake intellectuele eigendom op zijn portaalsite voor.